Høyere oljepris ga indeksøkning

Publisert:

Med en oppgang på 0,5 prosent i mars, har produsentprisindeksen for utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning (PPI) økt i syv av åtte måneder siden sommeren 2017.

Etter en lang periode med samlet oppgang i produsentprisene gjorde utviklinga retrett i februar måned med en nedgang på 2,6 prosent, men i mars økte atter totalindeksen, viser nye tall fra statistikken.

Til grunn for oppgangen lå hovedsakelig en økning i olje- og gassprisene i mars. Et fat nordsjøolje gikk for tett oppunder 70 dollar mot slutten av måneden, og med stor vekt på eksportmarkedet trakk prisoppgangen den totale produsentprisindeksen i positiv retning.

I motsatt lei trakk produsentprisene på tjenester tilknyttet utvinningsvirksomhet, samt priser på raffinerte petroleumsprodukter som bensin og diesel. Til tross for at olja er den dominerende innsatsfaktoren i raffineringsindustrien, henger ikke prisene i utvinning og raffinering ubetinget sammen fra måned til måned. Over tid ser man derimot en klar sammenheng mellom prisutviklinga i de to bransjene.

Figur 1. Prisindekser, 2010 = 100

Utvinning av råolje Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
Jan. 2010 91.1 92.14
Feb. 2010 91.7 92.33
Mar. 2010 98.02 100.35
Apr. 2010 104.43 103.44
Mai 2010 99.08 101.32
Jun. 2010 100.44 101.44
Jul. 2010 99.12 99.07
Aug. 2010 97.88 97.68
Sept. 2010 97.71 98.18
Okt. 2010 100.74 101.18
Nov.2010 105.85 103.29
Des. 2010 113.92 109.57
Jan. 2011 118.32 112.83
Feb. 2011 124.25 116.38
Mar. 2011 133.38 127.9
Apr. 2011 139.82 134.53
Mai 2011 132.04 127.68
Jun. 2011 131.3 125.29
Jul. 2011 133.04 128.02
Aug. 2011 125.78 123.34
Sept. 2011 132.56 126.41
Okt. 2011 128.8 124.88
Nov.2011 132.7 125.73
Des. 2011 131.77 125.03
Jan. 2012 137.5 131.75
Feb. 2012 141.26 133.94
Mar. 2012 148.41 140.6
Apr. 2012 143.23 143.13
Mai 2012 134.12 135.09
Jun. 2012 119.33 126.43
Jul. 2012 129.49 130.37
Aug. 2012 138.97 137.99
Sept. 2012 133.53 141.26
Okt. 2012 131.6 134.68
Nov.2012 130.09 129.15
Des. 2012 128.76 126.24
Jan. 2013 130.77 124.24
Feb. 2013 133.74 127.39
Mar. 2013 130.13 129.33
Apr. 2013 123.41 125.95
Mai 2013 122.97 122.26
Jun. 2013 125.97 122.38
Jul. 2013 135.45 129.38
Aug. 2013 137.95 129.97
Sept. 2013 138.47 132.64
Okt. 2013 134.87 130.72
Nov.2013 135.33 130.68
Des. 2013 141.08 133.09
Jan. 2014 138.81 131.83
Feb. 2014 139.01 132.11
Mar. 2014 133.62 129.18
Apr. 2014 133.62 128.33
Mai 2014 135.5 127.98
Jun. 2014 140.32 130.33
Jul. 2014 137.46 131.81
Aug. 2014 131.46 131.04
Sept. 2014 129.07 124.24
Okt. 2014 119.95 122.75
Nov.2014 111.93 116.68
Des. 2014 93.64 105
Jan. 2015 78 90.2
Feb. 2015 92.95 93.16
Mar. 2015 93.95 100.48
Apr. 2015 98.95 103.6
Mai 2015 102.78 104.2
Jun. 2015 104.84 104.77
Jul. 2015 97.44 103.74
Aug. 2015 81.59 96.7
Sept. 2015 83.92 90.21
Okt. 2015 84.9 92.72
Nov.2015 83.4 91.61
Dec. 2015 70.57 85.78
Jan. 2016 57.89 77.15
Feb. 2016 60.77 72.22
Mars.2016 70.24 73.99
Apr. 2016 73.86 78.96
Mai 2016 81.64 86.33
Jun. 2016 87 92.65
Jul. 2016 82.13 96.31
Aug. 2016 80.44 89.03
Sept. 2016 81.68 89.18
Okt. 2016 87.32 92.38
Nov.2016 82.02 95.86
Des. 2016 96.98 97.83
Jan. 2017 97.43 110.37
Feb. 2017 96.31 118.49
Mar. 2017 93.63 109.96
Apr. 2017 95.83 108.6
Mai 2017 91.29 103.22
Jun. 2017 82.57 97.92
Jul. 2017 83.44 93.94
Aug. 2017 84.94 97.22
Sept. 2017 90.8 107.62
Okt. 2017 95.18 114.49
Nov.2017 106.03 116.07
Des 2017 109.96 127.6
Jan. 2018 113.82 128.15
Feb. 2018 105.68 123.73
Mar. 2018 108.31 119.47

Liten nedgang i industrisektoren

Til tross for prisnedgangen innen raffinerte petroleumsprodukter på 3,4 prosent, ytterligere hjulpet av en prisreduksjon i metallindustrien, endte industrisektoren totalt kun med en beskjeden prisnedgang på 0,1 prosent fra februar. At nedgangen ikke ble større skyldes i stor grad utviklinga i næringsmiddelindustrien, der de fleste varekategorier økte i pris fra februar til mars.

Av varer som veier tungt i indeksberegningen står bearbeidet sjømat for det største bidraget, og da spesielt på eksportmarkedet. De oppadgående lakseprisene har den siste tida vært under lupen i mediene, under overskrifter som «Lakseprisen gjør et hopp» og «Det kan bli et fantastisk år». Kombinert med prisoppgang på fôrvarer og meierivarer bidro lakseprisene til en generell oppgang i næringsmiddelindustrien i mars.

Kaldt på nesa, hett på kraftbørsen

Sibirkulda holdt store deler av landet i et jerngrep i februar. Heller ikke mars bød på noen vårløsning dette året, og begge månedene var preget av økte strømpriser. Fra februar til mars var prisøkningen for elektrisitet på over 7 prosent. Sammenlignes mars 2018 med samme måned i fjor har indeksen økt med hele 35,6 prosent. Mars 2018 kom også med den høyeste målte ukeprisen på syv år, ifølge NVE, samt flere uker med netto strømimport fra handelspartnerne i det felles nordiske kraftsystemet. Blant annet bidro vindkraft fra både Danmark og Sverige til å tine opp frosne nordmenn denne måneden.

Den siste nedgangen i elektrisitetsprisen i produsentprisindeksen skriver seg helt tilbake til oktober 2017, og på tross av store kortsiktige svingninger i indeksen kan en klar oppadgående trend spores de siste tre åra. Fra et lokalt bunnpunkt i juli 2015 har strømprisene økt med nær 168 prosent fram mot mars 2018.

Figur 2. Prisindeks, 2015 = 100

Prisindeks, 2015 = 100
Mar. 2015 108.78
Apr. 2015 106.99
Mai 2015 99.6
Jun. 2015 82.8
Jul. 2015 71.06
Aug. 2015 79.74
Sept. 2015 89.29
Okt. 2015 104.39
Nov.2015 114.53
Des. 2015 102.82
Jan. 2016 140.55
Feb. 2016 110.19
Mars.2016 115.89
Apr. 2016 115.7
Mai 2016 117.23
Jun. 2016 126.9
Jul. 2016 124.29
Aug. 2016 121.98
Sept. 2016 122.56
Okt. 2016 145.39
Nov.2016 166.86
Des. 2016 146.2
Jan. 2017 140.91
Feb. 2017 143.2
Mar. 2017 140.41
Apr. 2017 137.75
Mai 2017 137.86
Jun. 2017 126.42
Jul. 2017 130.31
Aug. 2017 133.24
Sept. 2017 146.07
Okt. 2017 137.8
Nov.2017 153.48
Des. 2017 154.51
Jan. 2018 158.32
Feb. 2018 177.4
Mar. 2018 190.39

 

 

Kontakt