Fortsatt prisfall på naturgass

Publisert:

Prisen på naturgass falt for sjuende måned på rad og var hovedgrunnen til at produsentprisene gikk ned med 1 prosent i mai. Høyere priser på petroleumsprodukter bidro i motsatt retning.

Prisindeksen for utvinning av råolje og naturgass falt med til sammen 2,7 prosent fra april til mai, viser statistikken produsentprisindeksen (PPI) . Nedgangen skyldtes prisen på naturgass, som er kraftig redusert siden oktober i fjor, ned rundt 45 prosent. Oljeprisen gikk opp med nesten 1 prosent fra april til mai. Målt i amerikanske dollar falt imidlertid oljeprisen med litt i overkant av 1 prosent. Økende bekymring for utvikling i verdensøkonomien i lys av handelskrig mellom USA og Kina var en årsak til prisfallet på olje, målt i dollar. I tillegg kan trusler om økte tollsatser på meksikanske varer samt store amerikanske råoljelagre ha hatt en innvirkning.

Figur 1. Prisindekser. 2015=100

PPI totalt PPI uten energivarer
Jan. 2010 84.3 86.3
Feb. 2010 86.1 87
Mar. 2010 88.1 87.4
Apr. 2010 91.2 87.8
Mai 2010 90.7 88.5
Jun. 2010 92.8 88.4
Jul. 2010 92.8 88.9
Aug. 2010 93.1 89.1
Sept. 2010 92.8 89.5
Okt. 2010 92.8 89.5
Nov.2010 96.1 90.1
Des. 2010 100.5 91
Jan. 2011 103 91.6
Feb. 2011 104.2 92.7
Mar. 2011 106.9 92.8
Apr. 2011 109.4 92.9
Mai 2011 107.1 93.2
Jun. 2011 106.1 92.7
Jul. 2011 107.7 92.7
Aug. 2011 105 92.3
Sept. 2011 106.9 92.1
Okt. 2011 107 92.2
Nov.2011 108.5 91.9
Des. 2011 108.7 91.9
Jan. 2012 111.1 91.9
Feb. 2012 112.2 92.2
Mar. 2012 113.9 92.6
Apr. 2012 112.1 92.5
Mai 2012 109.7 92.6
Jun. 2012 105.9 92.9
Jul. 2012 107.1 92.9
Aug. 2012 109.6 92.1
Sept. 2012 108.4 92.3
Okt. 2012 108.8 91.9
Nov.2012 108.5 91.8
Des. 2012 108.4 91.7
Jan. 2013 108.5 91.7
Feb. 2013 109.1 91.7
Mar. 2013 110.1 92.5
Apr. 2013 110.3 92.4
Mai 2013 107.9 92.5
Jun. 2013 107.7 92.3
Jul. 2013 110.4 92.9
Aug. 2013 111.4 93.7
Sept. 2013 112 93.5
Okt. 2013 111.3 94
Nov.2013 111.9 94.2
Des. 2013 113.7 94.5
Jan. 2014 114.2 95.4
Feb. 2014 113.4 95.5
Mar. 2014 110.1 95.4
Apr. 2014 109.6 95.7
Mai 2014 108.6 95.8
Jun. 2014 109.1 95.7
Jul. 2014 108.5 96.6
Aug. 2014 107.7 97.1
Sept. 2014 107.7 97.4
Okt. 2014 107.5 97.6
Nov.2014 104.5 98.2
Des. 2014 104.8 99.2
Jan. 2015 100 100.3
Feb. 2015 102.1 100.5
Mar. 2015 103.5 100.2
Apr. 2015 103.5 99.8
Mai 2015 103.4 99.4
Jun. 2015 103.7 99.5
Jul. 2015 101.4 99.7
Aug. 2015 97 99.8
Sept. 2015 96.8 99.8
Okt. 2015 97.4 99.8
Nov.2015 97.8 100.6
Des. 2015 93.4 100.6
Jan. 2016 89.2 100.3
Feb. 2016 86.9 100.4
Mars.2016 88 100.4
Apr. 2016 88.7 100.3
Mai 2016 91.1 100.4
Jun. 2016 93.7 100.3
Jul. 2016 94.1 100.5
Aug. 2016 92.4 100.5
Sept. 2016 91 99.5
Okt. 2016 93 98.8
Nov.2016 95.3 98.8
Des. 2016 100.2 99.3
Jan. 2017 100.5 99.5
Feb. 2017 103.2 100.5
Mar. 2017 102.2 100.5
Apr. 2017 100 101
Mai 2017 99.2 101.4
Jun. 2017 96.7 101
Jul. 2017 95.7 101.1
Aug. 2017 96.1 100.9
Sept. 2017 98.9 100.6
Okt. 2017 101.3
Nov.2017 104.6 101.3
Des. 2017 107.6 101
Jan. 2018 110.9 102.6
Feb. 2018 108.1 103.1
Mar. 2018 108.7 102.7
Apr. 2018 112.3 102.8
Mai 2018 113.6 103.5
Jun. 2018 116.1 103.6
Jul. 2018 117.3 103.7
Aug. 2018 118 103.8
Sept. 2018 119.7 104
Okt. 2018 124.1 104.3
Nov.2018 120.2 104.1
Des. 2018 115.9 104.1
Jan. 2019 116.3 105.6
Feb. 2019 116.8 105.4
Mar. 2019 114.4 105.6
Apr. 2019 115.2 105.9
Mai 2019 114.1 105.9

Prisfall på mineralprodukter og metaller

Prisindeksen for industrien totalt økte med beskjedne 0,2 prosent siste måned. Industrinæringene som medvirket til prisfallet i den totale PPI, var mineralproduktindustrien, der ikke-metallholdige mineralprodukter hadde mest å si. Prisene innen metallindustrien falt med 1,1 prosent, hovedsakelig på grunn av jern og stål samt ikke-jernholdige metaller.

Prisoppgang på oljeprodukter og matvarer

Petroleums- og kullvareindustrien samt næringsmiddelindustrien var viktigst for prisoppgangen i industrien i mai. Prisen på raffinerte petroleumsproduktene gikk opp med 0,9 prosent. For matvarer var det eksportprisen på fisk, skalldyr og bløtdyr som bidro mest til prisoppgangen.

Liten nedgang i strømprisene

Elektrisitetsprisene fortsatte å falle i mai, ned med 1,3 prosent. Både spotprisen fra Nordpool og prisen på strøm solgt til norske husholdninger gikk ned i mai og er som forventet på denne tiden av året med lavere etterspørsel. Grunnen til at prisen på strøm falt såpass lite skyldtes prisoppgang på fastpriskontraktene som inngår i el-indeksen i PPI, spesielt innen kraftintensiv industri, som har stor betydning for den totale prisutviklingen på strøm.