Elektrisitetsprisene dempet KPI

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019, mens KPI-JAE økte 2,3 prosent i samme periode. Fra mai til juni 2019 gikk KPI opp 0,1 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,4 prosent.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Okt. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3

KPI steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019. Blant de viktigste bidragsyterne til tolvmånedersveksten var drift av personlige transportmidler, som samlet lå 3,5 prosent over prisnivået i juni i fjor. I tillegg bidro transporttjenester til økningen, med en tolvmånedersvekst på 5,8 prosent.

Strømprisene trakk samlet prisvekst siste tolv måneder ned.

Figur 2. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. (Juni 2018-Juni 2019)

Juni 2018 - juni 2019
Andre varer og tjenester 1.3
Hotell- og restauranttjenester 2.6
Utdanning 4.8
Kultur og fritid 3.1
Post- og teletjenester 2.7
Transport 3.2
Helsepleie 2.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 2.8
Bolig, lys og brensel 0.8
Klær og skotøy 0.7
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.9
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1.2
Totalindeks KPI - JAE 2.3
Totalindeks KPI 1.9

Strømprisene fortsetter nedgangen

Tolvmånedersveksten i KPI viste en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra mai. Prisutviklingen på strøm var den største bidragsyteren til nedgangen i veksttakten. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie viste en nedgang på 7,7 prosent fra mai til juni 2019, mens de i samme periode i fjor økte med 9,9 prosent. Etter nedgang i strømprisene fem sammenhengende måneder, var prisnivået for elektrisitet inkludert nettleie i juni 2019 lavere enn prisnivået var i juni i fjor. I tillegg bidro prisene på pakketurer til nedgangen i tolvmånedersveksten.

Prisene på drift av personlige transportmidler viste en oppgang i juni i år mot en nedgang i juni i fjor, og motvirket dermed nedgangen i tolvmånedersveksten. Bomveiavgift måles vanligvis to ganger årlig i KPI, i mars og september. For å fange opp endringene som har vært i Bergen og Oslo den siste tiden, har det også blitt gjort en måling for juni. Bomveiavgift samlet inngår i gruppen drift av personlige transportmidler, og målingene i juni bidro til å trekke denne gruppen opp.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,3 prosent i juni, uendret fra mai.

Figur 3. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Mai 2019 - juni 2019 Mai 2018 - juni 2018
Andre varer og tjenester 0 0.1
Hotell- og restauranttjenester 0.4 0.8
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0 1.1
Post- og teletjenester 0.2 0.4
Transport 1.5 1.1
Helsepleie 0 -0.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 0 -0.9
Bolig, lys og brensel -1 1.6
Klær og skotøy -1.3 -1.8
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0.1 0.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.8 0.5
Totalindeks KPI - JAE 0.4 0.4
Totalindeks KPI 0.1 0.6

Høyere priser på flyreiser og mat

KPI gikk opp 0,1 prosent fra mai til juni 2019. Den største bidragsyteren til oppgangen var passasjertransport med fly, som viste en prisøkning på 16,9 prosent fra mai til juni. I tillegg bidro økte priser på matvarer og overnattingstjenester til oppgangen.

Etter prisnedgang på matvarer de tre foregående månedene, steg prisene 0,8 prosent fra mai til juni. Det var særlig økte priser på kjøtt, frukt og grønnsaker som førte til oppgangen.

Oppgangen i KPI ble dempet av prisnedganger på strøm og klær. Elektrisitet inkludert nettleie var den største bidragsyteren til å dempe månedsveksten, med en prisnedgang på 7,7 prosent fra mai til juni.