Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)2013

Denne statistikken er opphørt. Liknende statistikk finnes på websidene til Tollvesenet og Finansdepartementet i Prop. 1S (Toll - og avgiftsetaten).

Innhold

Arkiv for Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
1. juli 2014 2013 Antall narkotikabeslag øker
24. juni 2013 2012 Økning i avdekkede avgiftsunndragelser
11. september 2012 2011 204 milliarder kroner i innkrevde avgifter
29. august 2011 2010 Høy kontrollaktivitet i toll- og avgiftsetaten
29. april 2010 2009 Økning i antall grensekontroller
24. september 2009 2008 Egenproduksjonen opp 6,6 prosent
6. april 2009 2008 145 000 grensekontroller - 13 prosent tatt
30. oktober 2008 2007 193 milliarder i innkrevde avgifter