227357_tabell_237072_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/stafo_statres/aar
227357_tabell_237072
statistikk
2015-08-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
true

Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)2014

Statistikken omhandler sektoren statsforvaltningen, som er virksomheter kontrollert og finansiert av statlige myndigheter.

Innhold

Statsforvaltningen totalt, StatRes
2011201220132014
Ressursinnsats, utgifter
Egenproduksjon (mill. kr)253 307266 415280 000298 838
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon63,363,963,863,7
Investeringer (mill. kr)37 08040 03548 04554 416
Overføringer (mill. kr)673 955706 742743 705782 772
Totale utgifter (mill. kr)964 3421 013 1921 071 7501 136 026