Tabell

Statsforvaltningen totalt, StatRes
2011201220132014
Ressursinnsats, utgifter
Egenproduksjon (mill. kr)253 307266 415280 000298 838
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon63,363,963,863,7
Investeringer (mill. kr)37 08040 03548 04554 416
Overføringer (mill. kr)673 955706 742743 705782 772
Totale utgifter (mill. kr)964 3421 013 1921 071 7501 136 026