Tabell

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
November 2018November 2019November 2020November 2019November 2020
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt848 538917 064857 4158,1-6,5
Ordinær skatt til staten63 88577 01184 57820,59,8
Ordinær skatt på utvinning av petroleum30 62236 12415 34918,0-57,5
Særskatt på utvinning av petroleum55 98275 34820 51234,6-72,8
Fellesskatt til staten185 072191 331206 3603,47,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)133 16234 86434 0005,1-2,5
Ordinær skatt til primærkommunen161 145168 759167 2924,7-0,9
Medlemsavgift til folketrygda142 152146 384152 2023,04,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2172 794183 331175 7546,1-4,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3 7233 9111 367
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift680 137715 086719 8465,10,7
Ordinær skatt til staten58 50271 36576 44522,07,1
Fellesskatt til staten110 684108 607114 667-1,95,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)132 84834 54233 7125,2-2,4
Ordinær skatt til primærkommunen159 566167 110165 7684,7-0,8
Medlemsavgift til folketrygda142 003146 209152 1093,04,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2172 794183 331175 7546,1-4,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3 7393 9231 393
 
Upersonlege skattytarar167 427200 854136 88220,0-31,9
Ordinær skatt til staten4 9745 2107 8664,751,0
Ordinær skatt på utvinning av petroleum30 62236 12415 34918,0-57,5
Særskatt på utvinning av petroleum55 98275 34820 51234,6-72,8
Fellesskatt til staten74 20782 48691 51711,210,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12532602522,8-3,1
Ordinær skatt til primærkommunen1 3901 4251 3872,5-2,7
 
Renter m.m.39741 12468715,4-38,9
Ordinær skatt til staten34094362686,6-38,5
Fellesskatt til staten18123817731,5-25,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)16162361,6-41,9
Ordinær skatt til primærkommunen19022313817,4-38,1
Medlemsavgift til folketrygda1491769318,1-47,2
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-16-11-26