Tabell

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Juli 2018Juli 2019Juli 2020Juli 2019Juli 2020
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt538 189581 707518 8858,1-10,8
Ordinær skatt til staten37 98247 06350 68723,97,7
Ordinær skatt på utvinning av petroleum16 89820 95115 04324,0-28,2
Særskatt på utvinning av petroleum29 57842 17733 97242,6-19,5
Fellesskatt til staten129 530132 072123 5832,0-6,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)120 30320 99420 6803,4-1,5
Ordinær skatt til primærkommunen97 666101 388101 8073,80,4
Medlemsavgift til folketrygda87 33090 47993 0193,62,8
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2115 979123 17778 9636,2-35,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 9233 4081 131
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift425 313446 011409 1214,9-8,3
Ordinær skatt til staten35 09642 87945 34822,25,8
Fellesskatt til staten67 81965 64170 019-3,26,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)120 02420 69820 4013,4-1,4
Ordinær skatt til primærkommunen96 22399 841100 3033,80,5
Medlemsavgift til folketrygda87 24090 36392 9413,62,9
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2115 979123 17778 9636,2-35,9
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 9343 4121 145
 
Upersonlege skattytarar112 339135 028109 23920,2-19,1
Ordinær skatt til staten2 6913 9615 15347,230,1
Ordinær skatt på utvinning av petroleum16 89820 95115 04324,0-28,2
Særskatt på utvinning av petroleum29 57842 17733 97242,6-19,5
Fellesskatt til staten61 60366 28253 4267,6-19,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12412562536,2-1,2
Ordinær skatt til primærkommunen1 3281 4021 3925,6-0,7
 
Renter m.m.353766852624,4-21,3
Ordinær skatt til staten319522318614,4-16,6
Fellesskatt til staten10914913736,7-8,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)13840265,3-35,0
Ordinær skatt til primærkommunen11614511225,0-22,8
Medlemsavgift til folketrygda901167828,9-32,8
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-11-4-14