397979_tabell_427039_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397979_tabell_427039
statistikk
2020-07-20T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapjuni 2020

Innhald

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Juni 2018Juni 2019Juni 2020Juni 2019Juni 2020
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt446 705486 731441 4119,0-9,3
Ordinær skatt til staten30 62538 22240 82924,86,8
Ordinær skatt på utvinning av petroleum16 56720 79915 12025,5-27,3
Særskatt på utvinning av petroleum28 94041 84933 46944,6-20,0
Fellesskatt til staten116 921119 679108 2532,4-9,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)116 51117 10616 4223,6-4,0
Ordinær skatt til primærkommunen79 46682 65380 7534,0-2,3
Medlemsavgift til folketrygda70 67073 35273 2963,8-0,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda284 43189 90872 1996,5-19,7
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 5733 1631 068
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift335 241352 121332 6665,0-5,5
Ordinær skatt til staten28 07134 42435 72122,63,8
Fellesskatt til staten55 30753 42355 010-3,43,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)116 23516 81616 1483,6-4,0
Ordinær skatt til primærkommunen78 02981 13079 2704,0-2,3
Medlemsavgift til folketrygda70 58473 25373 2363,80,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda284 43189 90872 1996,5-19,7
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 5833 1671 082
 
Upersonlege skattytarar110 966134 045108 31220,8-19,2
Ordinær skatt til staten2 3823 6194 94651,936,7
Ordinær skatt på utvinning av petroleum16 56720 79915 12025,5-27,3
Særskatt på utvinning av petroleum28 94041 84933 46944,6-20,0
Fellesskatt til staten61 50966 12553 1327,5-19,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12412552535,8-0,8
Ordinær skatt til primærkommunen1 3271 3981 3925,4-0,4
 
Renter m.m.349856443413,3-23,0
Ordinær skatt til staten31721801634,7-9,4
Fellesskatt til staten10513111224,8-14,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1353421-2,9-38,2
Ordinær skatt til primærkommunen1101259213,6-26,4
Medlemsavgift til folketrygda85996016,5-39,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-10-4-14

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB