397979_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397979_tabell
statistikk
2020-07-20T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapjuni 2020

Innhald