397971_tabell_414959_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397971_tabell_414959
statistikk
2020-03-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapfebruar 2020

Innhald

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Februar 2018Februar 2019Februar 2020Februar 2019Februar 2020
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt137 490151 089152 3409,90,8
Ordinær skatt til staten7 2989 63613 25732,037,6
Ordinær skatt på utvinning av petroleum5 3886 8735 02327,6-26,9
Særskatt på utvinning av petroleum9 42113 82811 13346,8-19,5
Fellesskatt til staten44 14245 04643 9672,0-2,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)14 2474 4384 5384,52,3
Ordinær skatt til primærkommunen20 38521 40321 9665,02,6
Medlemsavgift til folketrygda17 87718 94019 4315,92,6
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda228 57230 70333 1057,57,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar159222-79
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift91 67896 933101 6325,74,8
Ordinær skatt til staten6 2838 0079 62227,420,2
Fellesskatt til staten15 00814 15113 883-5,7-1,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)14 1184 2994 4084,42,5
Ordinær skatt til primærkommunen19 69820 65721 2634,92,9
Medlemsavgift til folketrygda17 83718 89219 4265,92,8
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda228 57230 70333 1057,57,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar161223-76
 
Upersonlege skattytarar45 61353 91350 63818,2-6,1
Ordinær skatt til staten9611 5593 56962,2128,9
Ordinær skatt på utvinning av petroleum5 3886 8735 02327,6-26,9
Særskatt på utvinning av petroleum9 42113 82811 13346,8-19,5
Fellesskatt til staten29 09030 84130 0826,0-2,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)11161251287,82,4
Ordinær skatt til primærkommunen6396877027,52,2
 
Renter m.m.31982437122,7-70,8
Ordinær skatt til staten355706627,3-5,7
Fellesskatt til staten4454222,7-96,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1141420,0-85,7
Ordinær skatt til primærkommunen4858120,8-98,3
Medlemsavgift til folketrygda3948523,1-89,6
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-2-1-3