Tabell

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Desember 2017Desember 2018Desember 2019Desember 2018Desember 2019
I alt8118779448,27,6
Skatt til kommuneforvaltninga1891962053,74,8
Skatt til staten2542552740,47,4
Skatt på utvinning av petroleum6511013469,621,0
Innbetalingar til folketrygda3033163314,54,7