Tabell

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
September 2017September 2018September 2019September 2018September 2019
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt646 881688 716735 3356,56,8
Ordinær skatt til staten40 93349 78661 29421,623,1
Ordinær skatt på utvinning av petroleum15 43225 32127 83664,19,9
Særskatt på utvinning av petroleum25 81546 52557 45180,223,5
Fellesskatt til staten163 816150 650152 946-8,01,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)125 85526 64427 5323,13,3
Ordinær skatt til primærkommunen123 644128 164132 9513,73,7
Medlemsavgift til folketrygda110 574114 936119 0543,93,6
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2138 358143 784152 7183,96,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 4552 9043 55318,322,3
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift532 219549 972576 6933,34,9
Ordinær skatt til staten37 94946 50556 71322,522,0
Fellesskatt til staten95 44688 90086 181-6,9-3,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)125 54426 35627 2273,23,3
Ordinær skatt til primærkommunen122 062126 690131 3803,83,7
Medlemsavgift til folketrygda110 375114 817118 9174,03,6
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2138 358143 784152 7183,96,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 4852 9193 557
 
Upersonlege skattytarar113 847137 995157 77321,214,3
Ordinær skatt til staten2 8982 9824 2462,942,4
Ordinær skatt på utvinning av petroleum15 43225 32127 83664,19,9
Særskatt på utvinning av petroleum25 81546 52557 45180,223,5
Fellesskatt til staten68 12961 60666 587-9,68,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1243240255-1,26,3
Ordinær skatt til primærkommunen1 3311 3201 397-0,85,8
 
Renter m.m.3815750869-8,015,9
Ordinær skatt til staten386299336247,712,4
Fellesskatt til staten241144177-40,222,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1684950-27,92,0
Ordinær skatt til primærkommunen251154174-38,613,0
Medlemsavgift til folketrygda199119137-40,215,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-30-15-5