Tabell

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Mars 2017Mars 2018Mars 2019Mars 2018Mars 2019
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt235 598248 872269 6745,68,4
Ordinær skatt til staten14 09117 27322 11922,628,1
Ordinær skatt på utvinning av petroleum3 5055 4497 23855,532,8
Særskatt på utvinning av petroleum5 6979 52714 52667,252,5
Fellesskatt til staten63 06263 06963 4870,00,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)19 4139 70810 1013,14,0
Ordinær skatt til primærkommunen44 95746 64548 7353,84,5
Medlemsavgift til folketrygda40 16741 63043 6063,64,7
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda254 22955 41559 3302,27,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar478156532-67,4241,0
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift196 892201 704213 2102,45,7
Ordinær skatt til staten13 24915 96020 13420,526,2
Fellesskatt til staten35 42633 10531 770-6,6-4,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)19 2609 5699 9523,34,0
Ordinær skatt til primærkommunen44 17345 91947 9564,04,4
Medlemsavgift til folketrygda40 06941 57543 5353,84,7
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda254 22955 41559 3302,27,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar485161533
 
Upersonlege skattytarar38 31146 88556 10322,419,7
Ordinær skatt til staten8091 2271 88051,753,2
Ordinær skatt på utvinning av petroleum3 5055 4497 23855,532,8
Særskatt på utvinning av petroleum5 6979 52714 52667,252,5
Fellesskatt til staten27 52129 90231 6378,75,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1121120127-0,85,8
Ordinær skatt til primærkommunen6586596940,25,3
 
Renter m.m.3395283361-28,427,6
Ordinær skatt til staten33386105160,622,1
Fellesskatt til staten1146180-46,531,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1322022-37,510,0
Ordinær skatt til primærkommunen1266785-46,826,9
Medlemsavgift til folketrygda975571-43,329,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-6-4-1