321093_tabell_353274_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321093_tabell_353274
statistikk
2018-06-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmai 2018

Innhald

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Mai 2016Mai 2017Mai 2018Mai 2017Mai 2018
I alt3974114263,53,7
Skatt til kommuneforvaltninga8891953,73,7
Skatt til staten1411531478,6-4,0
Skatt på utvinning av petroleum231831-21,072,2
Innbetalingar til folketrygda1451481542,23,6