321093_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321093_tabell
statistikk
2018-06-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmai 2018

Innhald