321089_tabell_346745_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321089_tabell_346745
statistikk
2018-04-17T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmars 2018

Innhald

Innbetalt skatt i alt, etter fylke. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Mars 2016Mars 2017Mars 2018Mars 2017Mars 2018
1Tall for Trøndelag før 2018 er beregnet som sum av Nord- og Sør-Trøndelag.
Østfold9 2889 66810 0654,14,1
Akershus27 75029 42830 4096,03,3
Oslo44 98647 84650 1686,44,9
Hedmark5 9856 1986 3723,62,8
Oppland5 7655 9966 1874,03,2
Buskerud10 76411 15611 6273,64,2
Vestfold8 3818 6608 8693,32,4
Telemark5 5855 9106 1295,83,7
Aust-Agder3 6983 6903 843-0,24,1
Vest-Agder7 2897 1466 968-2,0-2,5
Rogaland23 71622 72322 984-4,21,1
Hordaland20 67921 27922 1932,94,3
Sogn og Fjordane3 9143 9644 2271,36,6
Møre og Romsdal9 6499 81310 1931,73,9
Trøndelag116 00116 56816 9913,52,6
Nordland7 2837 6138 0504,55,7
Troms - Romsa5 2745 5965 8786,15,0
Finnmark - Finnmárku1 7571 8531 9025,52,6
Svalbard84997517,9-24,1