321089_tabell_346743_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321089_tabell_346743
statistikk
2018-04-17T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmars 2018

Innhald

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Mars 2016Mars 2017Mars 2018Mars 2017Mars 2018
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt230 782235 598248 8722,15,6
Ordinær skatt til staten11 11714 09117 27326,822,6
Ordinær skatt på utvinning av petroleum4 4063 5055 449-20,455,5
Særskatt på utvinning av petroleum6 8805 6979 527-17,267,2
Fellesskatt til staten65 71963 06263 069-4,00,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)18 9099 4139 7085,73,1
Ordinær skatt til primærkommunen42 06044 95746 6456,93,8
Medlemsavgift til folketrygda38 52240 16741 6304,33,6
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda252 58654 22955 4153,12,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar581478156
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift190 835196 892201 7043,22,4
Ordinær skatt til staten9 56013 24915 96038,620,5
Fellesskatt til staten39 49735 42633 105-10,3-6,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)18 7769 2609 5695,53,3
Ordinær skatt til primærkommunen41 36944 17345 9196,84,0
Medlemsavgift til folketrygda38 46140 06941 5754,23,8
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda252 58654 22955 4153,12,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar586485161
 
Upersonlege skattytarar39 70438 31146 885-3,522,4
Ordinær skatt til staten1 5358091 227-47,351,7
Ordinær skatt på utvinning av petroleum4 4063 5055 449-20,455,5
Særskatt på utvinning av petroleum6 8805 6979 527-17,267,2
Fellesskatt til staten26 15227 52129 9025,28,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)11121211208,0-0,8
Ordinær skatt til primærkommunen6186586596,50,2
 
Renter m.m.324339528362,6-28,4
Ordinær skatt til staten322338650,0160,6
Fellesskatt til staten711146160,6-46,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)121322052,4-37,5
Ordinær skatt til primærkommunen731266772,6-46,8
Medlemsavgift til folketrygda62975556,5-43,3
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-5-6-4