321087_tabell_343822_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321087_tabell_343822
statistikk
2018-03-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapfebruar 2018

Innhald

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Februar 2016Februar 2017Februar 2018Februar 2017Februar 2018
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt126 349126 557137 4900,28,6
Ordinær skatt til staten4 5145 7747 29827,926,4
Ordinær skatt på utvinning av petroleum4 4303 1885 388-28,069,0
Særskatt på utvinning av petroleum6 9235 1819 421-25,281,8
Fellesskatt til staten44 73442 73844 142-4,53,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)13 7994 0974 2477,83,7
Ordinær skatt til primærkommunen17 79719 52720 3859,74,4
Medlemsavgift til folketrygda16 40117 29417 8775,43,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda227 38928 27428 5723,21,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar363483159
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift86 69989 91791 6783,72,0
Ordinær skatt til staten2 9775 1926 28374,421,0
Fellesskatt til staten18 81815 99315 008-15,0-6,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)13 6703 9584 1187,84,0
Ordinær skatt til primærkommunen17 12218 78919 6989,74,8
Medlemsavgift til folketrygda16 35617 22417 8375,33,6
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda227 38928 27428 5723,21,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar367487161
 
Upersonlege skattytarar39 47336 35345 613-7,925,5
Ordinær skatt til staten1 518557961-63,372,5
Ordinær skatt på utvinning av petroleum4 4303 1885 388-28,069,0
Særskatt på utvinning av petroleum6 9235 1819 421-25,281,8
Fellesskatt til staten25 86626 66429 0903,19,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)11131171163,5-0,9
Ordinær skatt til primærkommunen6236466393,7-1,1
 
Renter m.m.317628619862,5-30,8
Ordinær skatt til staten319255531,6120,0
Fellesskatt til staten49814465,3-45,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)115221446,7-36,4
Ordinær skatt til primærkommunen52924876,9-47,8
Medlemsavgift til folketrygda45703955,6-44,3
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-4-4-2