Tabell

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Desember 2015Desember 2016Desember 2017Desember 2016Desember 2017
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt795 752755 738810 616-5,07,3
Ordinær skatt til staten29 19439 57351 56935,630,3
Ordinær skatt på utvinning av petroleum39 47716 03423 688-59,447,7
Særskatt på utvinning av petroleum64 19625 05941 361-61,065,1
Fellesskatt til staten207 965198 086199 152-4,80,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)129 26331 38432 3277,23,0
Ordinær skatt til primærkommunen136 495149 818156 4969,84,5
Medlemsavgift til folketrygda128 574132 363136 7142,93,3
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2159 663161 036166 0920,93,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar9272 3853 218
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift624 093645 162659 3053,42,2
Ordinær skatt til staten25 12237 85447 57650,725,7
Fellesskatt til staten146 080132 340119 180-9,4-9,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)128 93631 07531 9827,42,9
Ordinær skatt til primærkommunen134 888148 282154 7789,94,4
Medlemsavgift til folketrygda128 398132 167136 4472,93,2
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2159 663161 036166 0920,93,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar1 0052 4083 251
 
Upersonlege skattytarar170 953109 791150 218-35,836,8
Ordinær skatt til staten3 9551 6473 878-58,4135,5
Ordinær skatt på utvinning av petroleum39 47716 03423 688-59,447,7
Særskatt på utvinning av petroleum64 19625 05941 361-61,065,1
Fellesskatt til staten61 68865 53079 6546,221,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1252234252-7,17,7
Ordinær skatt til primærkommunen1 3861 2881 385-7,17,5
 
Renter m.m.7067851 09311,239,2
Ordinær skatt til staten11773114-37,656,2
Fellesskatt til staten19621631810,247,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)17575930,024,0
Ordinær skatt til primærkommunen22024733312,334,8
Medlemsavgift til folketrygda17619626711,436,2
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3-79-23-33