230671_tabell_297169_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
230671_tabell_297169
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
true
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Overskuddet i 2016 er halvert siden 2015.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2016

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Kommuneforvaltningen. Bokførte verdier. Millioner kroner.
20122013201420152016
A. Inntekter416 728439 578460 384483 485514 589
Skatter143 501151 780155 027164 280179 624
Avgifter10 15611 04111 76913 19114 331
Formuesinntekter17 48317 24419 44319 34318 636
Renteinntekter5 7355 6915 9475 5345 191
Utbytte4 9485 0666 9397 5807 110
Uttak fra forretningsdrift2 3331 8092 0391 7591 650
Bompenger, leieinntekter av naturressurser mv4 4654 6784 5184 4704 685
Betalinger for offentlige tjenester mv.53 69556 09158 07561 23663 829
Løpende overføringer191 893203 423216 071225 435238 169
Overføringer fra offentlig forvaltning187 161197 898210 814219 241232 396
Overføringer fra statsforvaltningen187 161197 898210 814219 241232 396
Andre innenlandske overføringer4 7315 5255 2576 1945 773
 
B. Løpende utgifter420 785444 627467 520481 304500 298
Lønnskostnader223 551237 473248 621257 917268 237
Kjøp av varer og tjenester77 98783 03487 17592 25596 620
Kapitalslit (ifm. løpende utgifter)36 87737 46840 29342 33844 199
Formuesutgifter12 69112 68713 02712 47910 806
Renteutgifter12 69112 68713 02712 47910 806
Stønader i naturalia (produktkjøp til husholdninger)22 19123 42725 27326 13727 502
Stønader i kontanter til husholdninger11 28112 09212 83613 63614 731
Subsidier13 87714 70114 68015 93116 711
Løpende overføringer21 03522 32324 20218 87719 671
Overføringer til offentlig forvaltning8 5428 7519 0412 8602 857
Overføringer til statsforvaltningen8 5428 7519 0412 8602 857
Overføringer til ideelle organisasjoner12 49113 57014 93415 75516 543
Andre innenlandske overføringer22227262271
Kapitaloverføringer1 2961 4211 4141 7351 821
 
C. Nettoformuesendring fra drift (A-B)-4 057-5 048-7 1372 18114 291
 
D. Nettoinvestering i ikke-finansiell kapital11 58416 56717 68319 42823 047
Bruttoinvestering i fast realkapital og FoU50 69355 95459 15364 90468 669
Anskaffelse av fast realkapital og FoU50 76456 08359 24665 08468 849
Salg av fast realkapital (-)-71-128-93-180-180
Kapitalslit (-)-36 877-37 468-40 293-42 338-44 199
Netto anskaffelse av ikke-finansiell ikke-produsert kapital-2 232-1 920-1 178-3 138-1 423
Kjøp av ikke-finansiell ikke-produsert kapital1 3561 5881 7931 7621 762
Salg av ikke-finansiell ikke-produsert kapital (-)-3 588-3 507-2 971-4 900-3 185
 
E. Totale utgifter (B+D)432 369461 193485 203500 732523 345
 
F. Nettofinansinvestering (A-E)-15 641-21 615-24 820-17 246-8 756
 
Lønn (egne investeringsarbeider)213125130150157
Varer og tjenester (egne investeringsarbeider)1 0381 1451 3921 3731 445