230671_tabell_297168_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
230671_tabell_297168
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
true
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Overskuddet i 2016 er halvert siden 2015.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2016

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Offentlig forvaltning. Totale utgifter etter formål. Påløpte verdier. Millioner kroner.
20112012201320142015
TOTALE UTGIFTER1 205 1221 254 1271 331 2461 418 0711 497 540
 
01 Alminnelig offentlig tjenesteyting122 833120 445124 103130 200136 768
Av dette
011 Utøvende og lovgivende myndigheter, finansielle og fiskale formål, utenriksforhold43 66943 53846 43750 42655 008
012 Internasjonal økonomisk bistand24 48225 35926 34727 29728 291
013 Generell tjenesteyting12 38514 31714 58315 46516 197
014 Grunnforskning7 9328 1368 2028 8809 195
015 Fou alminnelig offentlig tjenesteyting1 6241 6421 7651 8012 038
016 Alminnelig tjenesteyting ellers1 0378118369181 245
017 Offentlige gjeldstransaksjoner31 70426 64225 93325 41324 796
018 Overføringer av generell karakter mellom forvaltningsnivåene..0000
 
02 Forsvar42 22039 98441 61945 10547 473
Av dette
021 Militært forsvar38 19036 47037 80540 70442 737
022 Sivilforsvar1 0569721 4452 3022 663
023 Utenlandsk militær bistand1 7921 3621 138776677
024 Fou forsvar737762792812883
 
03 Offentlig orden og trygghet25 97327 36130 32832 16333 315
Av dette
031 Politi12 46612 99714 03215 32416 562
032 Brannvern og redningstjenester4 9095 2146 7726 5896 647
033 Domstoler4 2444 6664 7955 2484 769
034 Fengsler3 4573 5633 7413 9844 223
036 Offentlig orden og trygghet ellers563575607615681
 
04 Næringsøkonomiske formål118 658125 786136 069149 227155 477
Av dette
041 Generelle næringsøkonomiske formål og arbeidsmarkedsformål12 28912 91612 44013 58113 690
042 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst16 76517 05818 08518 13618 246
043 Brensel og energi2 9283 2402 5352 6242 921
044 Bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet102105131170205
045 Transport70 33476 46487 63197 056104 083
046 Post og telekommunikasjoner1 2151 039-4511 267559
047 Andre næringer345341329334430
048 Fou generelle næringsøkonomiske formål7 3497 5878 1368 6928 724
049 Næringsøkonomiske formål ellers7 3317 0347 2357 3676 618
 
05 Miljøvern22 03422 47624 53925 58526 779
Av dette
051 Avfallshåndtering5 0705 2475 4825 9085 994
052 Avløp og spillvann7 9958 7579 45311 19312 318
053 Forurensningsbekjempelse2 0561 7523 9683 5793 505
054 Landskapsvern og biologisk mangfold1 4801 6491 2681 2131 285
055 Fou miljøvern3 0482 4881 6791 014946
056 Miljøvern ellers2 3852 5822 6892 6792 731
 
06 Bolig og nærmiljø18 27018 90619 05821 29023 123
Av dette
061 Boligutvikling11 64212 00011 38713 03414 126
062 Nærmiljøutvikling00000
063 Vannforsyning6 5536 8097 5608 2238 962
066 Boliger og nærmiljø ellers00000
 
07 Helse198 054210 688224 394241 559255 258
Av dette
071 Legemidler, hjelpemidler og utstyr13 57814 12214 53515 25916 888
072 Legetjenester mv.46 36250 15952 62256 56060 472
073 Sykehustjenester122 344129 513138 348149 447155 522
074 Forebyggende helsearbeid6 5156 9517 6507 3087 980
075 Fou helse4 9145 0835 6596 0435 879
076 Helse ellers4 3424 8595 5806 9438 517
 
08 Fritid, kultur og religion37 80438 47740 89242 87244 458
Av dette
081 Fritid og sport8 9578 8379 17410 32810 498
082 Kultur15 44416 31817 39418 16719 058
083 Kringkasting og forlagsvirksomhet321326348353364
084 Religiøse og andre fellesskapsaktiviteter7 9078 0268 7798 7819 190
086 Fritid, kultur og religion ellers3 7893 5373 5973 5833 534
 
09 Utdanning139 634144 353150 216160 426169 646
Av dette
091 Førskole og barneskole61 75962 85767 18269 78774 883
092 Ungdomsskole og videregående skole32 86334 07136 87937 52438 570
094 Universitets- og høgskoleutdanning27 80629 22627 45333 48135 782
095 Utdanning udefinert nivå11 11811 64611 84612 55413 049
096 Støttetjenester tilknyttet utdanning2 5802 7752 7892 8863 046
098 Utdanning ellers2 4462 6892 8973 0323 081
 
10 Sosial beskyttelse479 641505 651540 029569 643605 243
Av dette
101 Sykdom og uførhet174 545181 040188 323194 799209 018
102 Alderdom157 717173 854189 062205 013217 874
103 Etterlatte6 3946 3876 3746 3066 311
104 Barn og familie93 14097 051101 768106 646110 141
105 Arbeidsledighet11 70810 56712 50813 47315 777
106 Bostøtte3 1952 8094 8193 8923 822
107 Sosial inkludering ellers19 61320 00623 00024 45827 282
109 Sosial beskyttelse ellers12 71513 29713 50414 40214 262