230671_tabell_297167_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
230671_tabell_297167
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
true
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Overskuddet i 2016 er halvert siden 2015.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2016

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Offentlig forvaltning. Stønader. Påløpte verdier. Millioner kroner.
20122013201420152016
Stønader i naturalia (produktkjøp til husholdninger)60 94263 47668 02072 27575 910
Tilskudd til private barnehager16 40417 23018 84619 27520 281
Transportordninger6 6046 2566 4866 9847 352
Helsetjenester36 78438 05240 91144 23745 507
Andre stønader i naturalia1 1501 9381 7771 7792 770
 
Stønader i kontanter til husholdninger386 778404 291428 595457 872475 791
Pensjoner239 901256 336273 914298 709314 293
Alderspensjoner166 215181 149196 956209 696221 565
Uførepensjoner66 89568 46370 29882 37185 999
Andre pensjoner6 7916 7256 6616 6426 729
Arbeidsrelaterte stønader98 570101 600104 856108 786110 393
Arbeidsløshetsstønader10 12810 39911 67813 84215 530
Arbeidsavklaringspenger35 91836 12335 16934 65034 575
Stønader til attføring00000
Sykepenger34 48736 26838 00539 12738 794
Foreldrepenger16 43017 10718 28919 30419 546
Andre arbeidsrelaterte stønader1 6071 7041 7151 8631 949
Forsørgerstønader19 79819 85319 93920 16019 718
Barnetrygd15 05915 19015 13915 11315 043
Kontantstøtte1 2651 2111 3821 6401 568
Andre forsørgerstønader3 4753 4523 4183 4073 107
Utdanningsstønader10 5497 69411 03911 34211 160
Utdanningsstipend3 0093 0443 0882 8762 684
Konvertering av studielån5 0161 9535 4615 7746 059
Andre utdanningsstønader2 5242 6972 4902 6922 418
Sosiale stønader15 05815 80515 08615 75216 918
Sosialhjelp4 4915 0515 5375 8366 419
Bostøtte4 6624 6543 7133 6603 900
Introduksjonsstønad for innvandrere mv.2 2092 2532 4282 8023 082
Andre sosiale stønader3 6963 8473 4083 4533 517
Andre stønader2 9023 0023 7593 1243 308
Pasientskadeerstatninger8559461 035934968
Voldsoffererstatninger279531413383410
Andre erstatninger10286877390439
Øvrige stønader1 6661 4391 4331 4181 491