230671_tabell_297166_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
230671_tabell_297166
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
true
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Overskuddet i 2016 er halvert siden 2015.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2016

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Offentlig forvaltning. Påløpte skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier. Millioner kroner.
20122013201420152016
Skatt på inntekt og formue618 816583 619544 415492 819460 028
Skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum379 636393 140395 762414 427410 539
Ordinær skatt på inntekt337 465348 361350 196373 029350 961
Toppskatt og grunnrenteskatt25 75527 64527 76727 96343 608
Skatt på formue13 67914 41514 20912 50813 584
Skatt på aksjeutbytte til utenlandske aksjonærer2 7382 7193 5909272 385
Skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum230 828182 234140 15969 71440 500
Ordinær skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum78 80463 22654 22317 73715 800
Særskatt på petroleumsinntekter152 024119 00885 93551 97824 700
Årsavgift på motorvogner betalt av husholdninger7 7348 0078 2398 4008 694
Annen skatt på inntekt og formue mv618238256278296
 
Avgifter333 554348 367361 908375 442392 884
Merverdiavgift223 425234 941243 800255 181269 000
Toll og eksportavgifter3 1053 2883 4113 5843 528
Avgifter på utvinning av petroleum4 0365 0036 1336 4736 453
Motorvognavgifter mv.41 30841 33439 32437 45535 636
Miljø- og energiavgifter18 48519 63621 20422 69925 826
Avgifter på alkohol, tobakk, legemidler og lotterier26 70926 43528 95128 74329 726
Eiendomsskatt8 0228 8799 62611 17812 331
Andre avgifter8 4638 8519 45910 13010 384
 
Kapitalskatter1 8872 2461 880295206
Avgift på arv og gaver1 8872 2461 880295206
 
Trygde- og pensjonspremier277 015292 521313 192326 243330 561
Medlemspremier109 462115 246126 728134 881137 598
Medlemspremier til folketrygden105 529110 999122 307130 380133 018
Medlemspremier til andre trygdeordninger3 9334 2474 4214 5024 580
Arbeidsgiverpremier167 553177 275186 465191 362192 964
Arbeidsgiveravgift til folketrygden150 029157 704165 326170 145171 814
Arbeidsgiverpremier til andre trygdeordninger17 52419 57121 13921 21621 150