251999_tabell_268185_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
251999_tabell_268185
statistikk
2016-06-03T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Statens petroleumsinntekter falt med 100 milliarder i 2015.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2015

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Kommuneforvaltningen. Bokførte verdier. Millioner kroner.
20112012201320142015
A. Inntekter392 468416 728439 578460 771483 343
Skatter133 930143 501151 780155 027164 280
Avgifter9 67710 15611 04111 76913 171
Formuesinntekter19 77917 48317 24419 67519 407
Renteinntekter5 2785 7355 6915 9475 542
Utbytte8 7364 9485 0666 9397 567
Uttak fra forretningsdrift1 5762 3331 8092 1071 742
Bompenger, leieinntekter av naturressurser mv4 1894 4654 6784 6824 556
Betalinger for offentlige tjenester mv.50 85153 69556 09158 15361 064
Løpende overføringer178 231191 893203 423216 147225 422
Overføringer fra offentlig forvaltning173 543187 161197 898210 986219 278
Overføringer fra statsforvaltningen173 543187 161197 898210 986219 278
Andre innenlandske overføringer4 6884 7315 5255 1616 144
 
B. Løpende utgifter393 434420 785444 627465 822479 020
Lønnskostnader210 376223 551237 473248 654257 807
Kjøp av varer og tjenester76 27577 98783 03487 17692 346
Kapitalslit (ifm. løpende utgifter)33 14836 87737 46838 39039 986
Formuesutgifter12 13812 69112 68713 02612 488
Renteutgifter12 13812 69112 68713 02612 488
Stønader i naturalia (produktkjøp til husholdninger)20 74322 19123 42725 27326 218
Stønader i kontanter til husholdninger11 06611 28112 09212 83413 638
Subsidier13 44613 87714 70114 78315 927
Løpende overføringer14 84021 03522 32324 20418 909
Overføringer til offentlig forvaltning3 1168 5428 7519 0412 859
Overføringer til statsforvaltningen3 1168 5428 7519 0412 859
Overføringer til ideelle organisasjoner11 72112 49113 57014 93515 786
Andre innenlandske overføringer422227264
Kapitaloverføringer1 4031 2961 4211 4821 702
 
C. Nettoformuesendring fra drift (A-B)-965-4 057-5 048-5 0514 323
 
D. Nettoinvestering i ikke-finansiell kapital15 39511 58416 56719 56921 739
Bruttoinvestering i fast realkapital og FoU50 26950 69355 95459 13664 899
Anskaffelse av fast realkapital og FoU50 34650 76456 08359 22965 061
Salg av fast realkapital (-)-78-71-128-93-161
Kapitalslit (-)-33 148-36 877-37 468-38 390-39 986
Netto anskaffelse av ikke-finansiell ikke-produsert kapital-1 726-2 232-1 920-1 178-3 174
Kjøp av ikke-finansiell ikke-produsert kapital1 3931 3561 5881 7931 748
Salg av ikke-finansiell ikke-produsert kapital (-)-3 119-3 588-3 507-2 971-4 922
 
E. Totale utgifter (B+D)408 829432 369461 193485 391500 759
 
F. Nettofinansinvestering (A-E)-16 360-15 641-21 615-24 620-17 415
 
Lønn (egne investeringsarbeider)177213125130150
Varer og tjenester (egne investeringsarbeider)1 0441 0381 1451 3921 395