251999_tabell_268184_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
251999_tabell_268184
statistikk
2016-06-03T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Statens petroleumsinntekter falt med 100 milliarder i 2015.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2015

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Offentlig forvaltning. Stønader. Påløpte verdier. Millioner kroner.
20112012201320142015
Stønader i naturalia (produktkjøp til husholdninger)58 13160 94263 47668 42072 773
Tilskudd til private barnehager15 26216 40417 23018 84619 355
Transportordninger6 1356 6046 2566 4867 097
Helsetjenester35 58536 78438 05240 91144 200
Andre stønader i naturalia1 1491 1501 9382 1772 120
 
Stønader i kontanter til husholdninger367 100386 778404 291428 712458 293
Pensjoner220 730239 901256 336273 799298 645
Alderspensjoner150 487166 215181 149196 455208 358
Uførepensjoner63 26466 89568 46370 64483 486
Andre pensjoner6 9796 7916 7256 7006 801
Arbeidsrelaterte stønader98 90498 570101 600104 856108 786
Arbeidsløshetsstønader11 14910 12810 39911 67813 842
Arbeidsavklaringspenger36 03335 91836 12335 16934 650
Stønader til attføring..0000
Sykepenger34 41734 48736 26838 00539 127
Foreldrepenger15 78316 43017 10718 28919 304
Andre arbeidsrelaterte stønader1 5211 6071 7041 7151 862
Forsørgerstønader19 67319 79819 85319 93920 160
Barnetrygd14 88315 05915 19015 13915 113
Kontantstøtte1 3471 2651 2111 3821 640
Andre forsørgerstønader3 4423 4753 4523 4183 407
Utdanningsstønader9 95710 5497 69411 03911 342
Utdanningsstipend2 8813 0093 0443 0882 876
Konvertering av studielån4 8225 0161 9535 4615 774
Andre utdanningsstønader2 2542 5242 6972 4902 692
Sosiale stønader15 08915 05815 80515 38716 144
Sosialhjelp4 5194 4915 0515 5375 829
Bostøtte4 7474 6624 6543 7133 661
Introduksjonsstønad for innvandrere mv.2 2412 2092 2532 4282 796
Andre sosiale stønader3 5833 6963 8473 7093 858
Andre stønader2 7472 9023 0023 6913 217
Pasientskadeerstatninger8158559461 0141 024
Voldsoffererstatninger218279531413383
Andre erstatninger12910286831389
Øvrige stønader1 5851 6661 4391 4321 422