251999_tabell_268182_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
251999_tabell_268182
statistikk
2016-06-03T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Statens petroleumsinntekter falt med 100 milliarder i 2015.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2015

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter. Påløpte verdier. Millioner kroner.
20112012201320142015
A. Inntekter1 580 5951 664 6771 662 5781 691 8641 682 753
Skatter594 938618 816583 619544 472490 570
Avgifter319 746333 554348 367360 953375 149
Kapitalskatter1 7541 8872 2461 880295
Trygde- og pensjonspremier259 012277 015292 521313 196326 602
Formuesinntekter321 460345 748344 882376 417390 081
Renteinntekter89 84081 55885 42598 094109 461
Utbytte95 146101 364113 432140 095160 682
Uttak fra forretningsdrift127 408150 764133 413123 57995 991
Bompenger, leieinntekter av naturressurser mv9 06612 06112 61214 64813 528
Betalinger for offentlige tjenester mv.74 93778 96281 90584 98989 507
Løpende overføringer8 7488 6969 0389 95610 549
Bøter, inndragninger mv.2 0151 9781 9512 4302 182
Andre innenlandske overføringer6 7266 6797 0407 3798 223
Overføringer fra utlandet73947147144
 
B. Løpende utgifter1 174 1641 228 7551 292 4951 367 6031 445 628
Lønnskostnader362 193384 823407 367429 720450 363
Kjøp av varer og tjenester155 097159 799170 145180 865191 292
Kapitalslit (ifm. løpende utgifter)79 44886 70487 95892 01496 931
Formuesutgifter31 59426 54025 83025 41724 932
Renteutgifter31 59026 53425 82625 41324 927
Leie av tomter og grunn46455
Stønader i naturalia (produktkjøp til husholdninger)58 13160 94263 47668 42072 773
Stønader i kontanter til husholdninger367 100386 778404 291428 712458 293
Subsidier53 31155 60357 37858 82661 572
Løpende overføringer62 48963 40971 65277 94485 192
Overføringer til ideelle organisasjoner31 73733 37836 21244 09847 309
Andre innenlandske overføringer2 0572 1932 2961 2901 255
Overføringer til utlandet28 69627 83833 14432 55636 627
Kapitaloverføringer4 8014 1574 3995 6844 280
Innenlandske kapitaloverføringer3 3022 8773 0224 5623 410
Kapitaloverføringer til utlandet1 5001 2801 3771 122870
 
C. Nettoformuesendring fra drift (A-B)406 431435 922370 083324 261237 124
 
D. Nettoinvestering i ikke-finansiell kapital30 95725 37238 75248 98151 161
Bruttoinvestering i fast realkapital og FoU112 988115 012131 698143 947153 531
Anskaffelse av fast realkapital og FoU113 480115 602132 291144 729154 585
Salg av fast realkapital (-)-493-590-594-782-1 054
Kapitalslit (-)-80 136-87 368-89 807-93 989-98 995
Netto anskaffelse av ikke-finansiell ikke-produsert kapital-1 894-2 272-3 139-977-3 375
Kjøp av ikke-finansiell ikke-produsert kapital2 0332 1292 9232 3882 637
Salg av ikke-finansiell ikke-produsert kapital (-)-3 928-4 402-6 062-3 366-6 013
 
E. Totale utgifter (B+D)1 205 1221 254 1271 331 2461 416 5841 496 789
 
F. Nettofinansinvestering (A-E)375 474410 551331 332275 280185 964