Offentlige innkjøp (opphørt)2017

Innhold

Arkiv for Offentlige innkjøp (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. november 2003 2002 Økning i offentlige innkjøp
6. desember 2002 2001 Reduksjon i offentlige innkjøp
12. desember 2001 2000 Offentlige innkjøp uendret
6. desember 2000 1999 Moderat vekst i offentlige innkjøp
21. oktober 1999 1998 Økte offentlige innkjøp