Økonomiske analyser, 1/2017

Økonomisk utsyn 2016

Offentlig forvaltning

Publisert:

Offentlig forvaltnings inntekter fortsatte å falle i 2016 som følge av reduserte petroleumsinntekter. Med økte utgifter betød det at overskuddet i sektoren gikk ytterligere ned fra 2015 og er foreløpig beregnet til 97 milliarder kroner. Overskuddet, sammen med kurs- og prisgevinster på finansielle fordringer på utlandet, medførte at offentlig forvaltnings netto finansformue fortsatte å øke til om lag 9 000 milliarder kroner ved utgangen av året. Offentlig konsum steg med 2,3 prosent i volum i fjor. Regnet per innbygger var veksten på 1,4 prosent. Realinvesteringene i sektoren økte i volum med 6,1 prosent og sysselsettingen i offentlig forvaltning var 1,3 prosent høyere i 2016 enn i året før.

Åpne og les artikkelen i PDF (198 KB)

Kontakt