Økonomiske analyser, 5/2016

Beregninger av pensjonsutgifter fram mot 2060

Publisert:

Artikkelen presenterer oppdaterte framskrivinger av pensjonsutgiftene, arbeidsstyrken og offentlige finanser med hovedvekt på betydningen av pensjonsreformen fra 2011.

Åpne og les artikkelen i PDF (761 KB)

Kontakt