345476_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/vann_kostra/aar
345476
statistikk
2018-06-27T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Offentlig sektor
no
vann_kostra, Kommunal vannforsyning, vannledningsnett, vannverk, vannforbruk, vannkvalitet, drikkevann, vannlekkasjer, vanngebyrerKOSTRA, Vann og avløp, Natur og miljø, Offentlig sektor
false

Kommunal vannforsyning2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

KOSTRA - kommunal vannforsyning
201520162017Endring i prosent
2016 - 2017
Prosent av befolkningen tilknyttet kommunal vannforsyning84,684,484,90,6
Lengde kommunalt ledningsnett (meter)46 131 12247 643 54548 106 8131,0
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)0,670,700,66-5,7
Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater for E. coli (prosent)98,399,298,3-0,9
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett (m3)693 086 321705 546 470683 211 716-3,2
Andel av kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)30,130,930,3-1,9
Estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger per døgn (liter/person/døgn)182183179-2,2