92629_tabell_93895_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/milgiftn/aar
92629_tabell_93895
statistikk
2013-02-04T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false

Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv1990-2011

Innhold

Utslipp til luft av svevestøv, etter kilde. 1 000 tonn1
199020102011
Sveve-støv - TSP2Sveve-støv - PM10Sveve-støv - PM2,5Sveve-støv - TSP2Sveve-støv - PM10Sveve-støv - PM2,5Sveve-støv - TSP2Sveve-støv - PM10Sveve-støv - PM2,5
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
2Totalt svevestøvutslipp.
Alle kilder69,950,641,464,346,539,761,843,536,7
Olje- og gassutvinning - stasjonær forbrenning1,61,51,32,02,01,71,71,71,6
Olje- og gassutvinning - prosessutslipp0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning1,91,71,61,21,01,01,00,90,9
Industri og bergverk - prosessutslipp24,013,58,017,37,53,519,18,64,4
Energiforsyning0,50,30,21,00,90,71,00,80,7
Oppvarming i andre næringer2,52,42,30,60,50,50,50,40,4
Oppvarming i husholdninger22,321,821,125,825,224,422,522,021,4
Personbiler0,30,30,30,50,50,50,50,50,4
Andre lette kjøretøy0,50,50,50,50,50,50,50,50,4
Tunge kjøretøy1,01,01,00,40,40,30,30,30,3
Motorsykler og mopeder0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Jernbane0,10,10,10,00,00,00,00,00,0
Innenriks luftfart0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Innenriks sjøfart og fiske2,12,12,02,42,42,32,32,32,2
Motorredskaper m.m.2,22,22,13,23,23,13,23,23,1
Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Jordbruk - kunstgjødsel og annet0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Avfallsdeponigass0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Slitasje på veier, dekk, bremser og jernbaneledninger10,52,60,69,01,90,69,01,90,6
Bruk av produkter med fluorgasser, løsemidler m.m.0,20,20,20,20,20,20,10,10,1
Annet0,20,20,20,30,30,30,20,20,2

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB