Tabell

Utslipp til luft av svevestøv, etter kilde. 1 000 tonn1
199020102011
Sveve-støv - TSP2Sveve-støv - PM10Sveve-støv - PM2,5Sveve-støv - TSP2Sveve-støv - PM10Sveve-støv - PM2,5Sveve-støv - TSP2Sveve-støv - PM10Sveve-støv - PM2,5
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
2Totalt svevestøvutslipp.
Alle kilder69,950,641,464,346,539,761,843,536,7
Olje- og gassutvinning - stasjonær forbrenning1,61,51,32,02,01,71,71,71,6
Olje- og gassutvinning - prosessutslipp0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning1,91,71,61,21,01,01,00,90,9
Industri og bergverk - prosessutslipp24,013,58,017,37,53,519,18,64,4
Energiforsyning0,50,30,21,00,90,71,00,80,7
Oppvarming i andre næringer2,52,42,30,60,50,50,50,40,4
Oppvarming i husholdninger22,321,821,125,825,224,422,522,021,4
Personbiler0,30,30,30,50,50,50,50,50,4
Andre lette kjøretøy0,50,50,50,50,50,50,50,50,4
Tunge kjøretøy1,01,01,00,40,40,30,30,30,3
Motorsykler og mopeder0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Jernbane0,10,10,10,00,00,00,00,00,0
Innenriks luftfart0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Innenriks sjøfart og fiske2,12,12,02,42,42,32,32,32,2
Motorredskaper m.m.2,22,22,13,23,23,13,23,23,1
Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Jordbruk - kunstgjødsel og annet0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Avfallsdeponigass0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
Slitasje på veier, dekk, bremser og jernbaneledninger10,52,60,69,01,90,69,01,90,6
Bruk av produkter med fluorgasser, løsemidler m.m.0,20,20,20,20,20,20,10,10,1
Annet0,20,20,20,30,30,30,20,20,2