269242_tabell_287206_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar
269242_tabell_287206
statistikk
2016-12-13T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false
Utslipp av klimagasser 2015. CO2, CH4, N2O, fluorgasser. I 2015 var de totale klimagassutslippene 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp til luft1990-2015

Innhold

Utslipp og opptak av klimagasser. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
2015Endring i prosent
Siden 19902014 - 2015
1Tallet gjelder foregående år. Endringen i prosent viser økt netto opptak i skog siden 1990. Kilde: NIBIO
Tallene for skog og arealer i Norge ble rettet 15.12.2016.
Utslipp fra norsk territorium53,94,21,1
Olje- og gassutvinning15,183,32,5
Industri og bergverk11,9-39,32,5
Energiforsyning1,7311,3-0,6
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,2-56,7-1,2
Veitrafikk10,332,60,3
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.6,415,3-0,6
Jordbruk4,5-5,31,0
Andre kilder2,85,2-3,2
Opptak og utslipp fra skog og arealer i Norge1-25,4-58,83,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB