269242_tabell_287204_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar
269242_tabell_287204
statistikk
2016-12-13T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false
Utslipp av klimagasser 2015. CO2, CH4, N2O, fluorgasser. I 2015 var de totale klimagassutslippene 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp til luft1990-2015

Innhold

Utslipp til luft av klimagasser, etter kilde. 19901
1990
Mill. tonn CO2-ekvivalenterMill. tonn1 000 tonnTonn
Klimagasser i altKarbondioksid (CO2)Metan (CH4)Lystgass (N2O)Hydrofluor-karboner (HFK)Perfluor-karboner (PFK)Svovel-heksafluorid (SF6)
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Alle kilder51,735,7232,014,20,4503,592,0
Olje- og gassutvinning - stasjonær forbrenning7,57,52,30,00,00,00,0
Olje- og gassutvinning - prosessutslipp0,70,413,10,00,00,00,0
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning4,64,51,00,10,00,00,0
Industri og bergverk - prosessutslipp15,06,810,06,90,0503,589,7
Energiforsyning0,40,40,10,00,00,00,0
Oppvarming i andre næringer1,21,11,30,00,00,00,0
Oppvarming i husholdninger1,51,36,40,10,00,00,0
Personbiler5,25,12,60,20,00,00,0
Andre lette kjøretøy0,70,70,20,00,00,00,0
Tunge kjøretøy1,81,80,10,00,00,00,0
Motorsykler og mopeder0,10,10,10,00,00,00,0
Jernbane0,10,10,00,00,00,00,0
Innenriks luftfart1,00,90,00,00,00,00,0
Innenriks sjøfart og fiske3,23,20,30,10,00,00,0
Motorredskaper m.m.1,31,20,40,10,00,00,0
Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel3,30,0106,82,20,00,00,0
Jordbruk - kunstgjødsel og annet1,50,20,04,20,00,00,0
Avfallsdeponigass2,10,082,50,00,00,00,0
Slitasje på veier, dekk, bremser og jernbaneledninger0,00,00,00,00,00,00,0
Bruk av produkter med fluorgasser, løsemidler m.m.0,20,1....0,40,02,3
Annet0,50,24,80,30,00,00,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB