Tabell

Utslipp til luft av klimagasser, etter kilde. 19901
1990
Mill. tonn CO2-ekvivalenterMill. tonn1 000 tonnTonn
Klimagasser i altKarbondioksid (CO2)Metan (CH4)Lystgass (N2O)Hydrofluor-karboner (HFK)Perfluor-karboner (PFK)Svovel-heksafluorid (SF6)
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Alle kilder51,735,7232,014,20,4503,592,0
Olje- og gassutvinning - stasjonær forbrenning7,57,52,30,00,00,00,0
Olje- og gassutvinning - prosessutslipp0,70,413,10,00,00,00,0
Industri og bergverk - stasjonær forbrenning4,64,51,00,10,00,00,0
Industri og bergverk - prosessutslipp15,06,810,06,90,0503,589,7
Energiforsyning0,40,40,10,00,00,00,0
Oppvarming i andre næringer1,21,11,30,00,00,00,0
Oppvarming i husholdninger1,51,36,40,10,00,00,0
Personbiler5,25,12,60,20,00,00,0
Andre lette kjøretøy0,70,70,20,00,00,00,0
Tunge kjøretøy1,81,80,10,00,00,00,0
Motorsykler og mopeder0,10,10,10,00,00,00,0
Jernbane0,10,10,00,00,00,00,0
Innenriks luftfart1,00,90,00,00,00,00,0
Innenriks sjøfart og fiske3,23,20,30,10,00,00,0
Motorredskaper m.m.1,31,20,40,10,00,00,0
Jordbruk - husdyr og husdyrgjødsel3,30,0106,82,20,00,00,0
Jordbruk - kunstgjødsel og annet1,50,20,04,20,00,00,0
Avfallsdeponigass2,10,082,50,00,00,00,0
Slitasje på veier, dekk, bremser og jernbaneledninger0,00,00,00,00,00,00,0
Bruk av produkter med fluorgasser, løsemidler m.m.0,20,1....0,40,02,3
Annet0,50,24,80,30,00,00,0