269242_tabell_287201_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar
269242_tabell_287201
statistikk
2016-12-13T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false
Utslipp av klimagasser 2015. CO2, CH4, N2O, fluorgasser. I 2015 var de totale klimagassutslippene 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp til luft1990-2015

Innhold

Utslipp til luft av klimagasser. Tidsserie. Mill. tonn CO2-ekvivalenter1
Klimagasser i altKarbondioksid (CO2)Metan (CH4)Lystgass (N2O)Hydrofluor-karboner (HFK)Perfluor- karboner (PFK)Svovel- heksafluorid (SF6)
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
199051,735,75,84,20,03,92,1
200054,642,25,73,90,41,50,9
201154,244,95,22,61,10,30,1
201253,844,65,22,61,10,20,1
201353,544,35,22,61,20,20,1
201453,344,05,32,61,20,20,1
201553,944,75,22,61,20,10,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB