Tabell

Utslipp til luft av klimagasser. Tidsserie. Mill. tonn CO2-ekvivalenter1
Klimagasser i altKarbondioksid (CO2)Metan (CH4)Lystgass (N2O)Hydrofluor-karboner (HFK)Perfluor- karboner (PFK)Svovel- heksafluorid (SF6)
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
199051,735,75,84,20,03,92,1
200054,642,25,73,90,41,50,9
201154,244,95,22,61,10,30,1
201253,844,65,22,61,10,20,1
201353,544,35,22,61,20,20,1
201453,344,05,32,61,20,20,1
201553,944,75,22,61,20,10,1