253460_tabell_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
253460_tabell
statistikk
2016-05-20T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false
Utslipp av klimagasser 2015, foreløpige tall. CO2, CH4, N2O, fluorgasser. I 2015 var de totale klimagassutslippene 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp til luft2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Utslipp av klimagasser. Foreløpige tall. Mill. tonn CO2-ekvivalenterfullscreen-iconUtslipp av klimagasser. Foreløpige tall. Mill. tonn CO2-ekvivalenterexcel-iconUtslipp av klimagasser. Foreløpige tall. Mill. tonn CO2-ekvivalentercsv-iconUtslipp av klimagasser. Foreløpige tall. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
Tabell 2Utslipp til luft av klimagasser. Tidsserie. Mill. tonn CO2-ekvivalenterfullscreen-iconUtslipp til luft av klimagasser. Tidsserie. Mill. tonn CO2-ekvivalenterexcel-iconUtslipp til luft av klimagasser. Tidsserie. Mill. tonn CO2-ekvivalentercsv-iconUtslipp til luft av klimagasser. Tidsserie. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
Tabell 3Utslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Siste årfullscreen-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Siste årexcel-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Siste årcsv-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Siste år
Tabell 4Utslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Nest siste årfullscreen-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Nest siste årexcel-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Nest siste årcsv-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. Nest siste år
Tabell 5Utslipp til luft av klimagasser, etter kilde. 1990fullscreen-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. 1990excel-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. 1990csv-iconUtslipp til luft av klimagasser, etter kilde. 1990
Tabell 6Utslipp til luft av klimagasser , etter næring. 1 000 tonn CO2-ekvivalenterfullscreen-iconUtslipp til luft av klimagasser , etter næring. 1 000 tonn CO2-ekvivalenterexcel-iconUtslipp til luft av klimagasser , etter næring. 1 000 tonn CO2-ekvivalentercsv-iconUtslipp til luft av klimagasser , etter næring. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter
Tabell 7Kvotepliktige utslipp og gratis klimakvoter. Millioner tonn CO2-ekvivalenterfullscreen-iconKvotepliktige utslipp og gratis klimakvoter. Millioner tonn CO2-ekvivalenterexcel-iconKvotepliktige utslipp og gratis klimakvoter. Millioner tonn CO2-ekvivalentercsv-iconKvotepliktige utslipp og gratis klimakvoter. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB