255929_tabell_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar
255929_tabell
statistikk
2016-05-25T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false
Statistikken viser de totale avfallsmengdene i Norge i 2014. Avfallet fordeles på opprinnelse, materiale og behandling, for eksempel gjenvinning og forbrenning.

Avfallsregnskapet2014

Innhold