282983_tabell_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealbruk/aar
282983_tabell
statistikk
2017-02-02T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false

Arealbruk i tettsteder1. januar 2016

Innhold