Kvotepliktige utslipp og gratis klimakvoter. 2013. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Tilbake til artikkelen

Kvotepliktige utslipp og gratis klimakvoter. 2013. Millioner tonn CO2-ekvivalenter
Næring Kvote-pliktige utslipp Andel av norske utslipp. Prosent Gratis tildelte kvoter Andel gratiskvoter av kvote-pliktige utslipp. Prosent Kvote-behov1 Antall kvote-pliktige virksomheter i 2013
1Negativ verdi betyr at kvotepliktige utslipp var lavere enn antall gratis tildelte klimakvoter
Kvotepliktige virksomheter, i alt 24,7 47 17,6 71 7,1 128
Kvotepliktige virksomheter uten gratis tildeling 1,3 3 0,0 0 1,3 15
Kvotepliktige virksomheter med gratis tildeling 23,4 44 17,6 75 5,8 113
Bergverk og utvinning 12,3 23 7,1 58 5,2 36
Næringsmiddelindustri 0,0 0 0,1 120 0,0 5
Trelast, trevare og treforedling 0,2 0 0,6 283 -0,4 11
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri, metallindustri 9,0 17 8,0 89 1,0 33
Øvrige virksomheter 1,8 3 1,8 103 -0,1 28

Kontakt