Gratis tildelte klimakvoter 2012-2013. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Tilbake til artikkelen

Gratis tildelte klimakvoter 2012-2013. Millioner tonn CO2-ekvivalenter
  2012 2013
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass 1,2 7,1
Industri 6,3 10,3
Energiforsyning og avfallsforbrenning 0,9 0,2
I alt 8,4 17,6

Kontakt