Rapporter 2004/10

Utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 2002

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 2002

Ansvarlig

Jørn Kristian Undelstvedt

Serie og -nummer

Rapporter 2004/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

82-537-6603-3

ISBN (trykt)

82-537-6602-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

69

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt