Rapporter 2000/27

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 1999

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 1999

Ansvarlige

Kjetil Mork, Tone Smith, Julie L. Hass

Serie og -nummer

Rapporter 2000/27

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (trykt)

82-537-4862-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

66

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt