Statistiske analyser 034

Naturressurser og miljø 2000

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Naturressurser og miljø 2000

Serie og -nummer

Statistiske analyser 034

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Elisabet Boquist

Emne

Miljøregnskap

ISBN (trykt)

82-537-4788-8

ISSN

1892-7521

Antall sider

282

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt