Vedforbruk i fritidsboliger, energiinnhold og svevestøvutslipp (PM10) fra vedfyring fordelt på ildstedstype. 2013. Tonn og TWh

Tilbake til artikkelen

Vedforbruk i fritidsboliger, energiinnhold og svevestøvutslipp (PM10) fra vedfyring fordelt på ildstedstype. 2013. Tonn og TWh
  Enhet I alt Peis Lukket ovn, gammel teknologi Lukket ovn, rentbrennende
Vedforbruk i fritidsboliger Tonn 214 481 24 193 102 913 87 374
Teoretisk energiinnhold TWh 1,00 0,11 0,48 0,41
Nyttiggjort energi TWh 0,56 0,02 0,24 0,31
Svevestøvutslipp (PM10) Tonn 3 161 343 1 877 941

Kontakt