Utslipp av svevestøv per kWh nyttiggjort energi 2013. g/kWh

Tilbake til artikkelen

Utslipp av svevestøv per kWh nyttiggjort energi 2013. g/kWh
  Utslipp/teoretisk energienhet utslipp/nyttiggjort energienhet
Gjennomsnitt 3,0 4,7
Åpen peis 3,0 19,8
Lukket ovn, gammel teknologi 3,8 7,7
Lukket ovn, rentbrennende 2,3 3,1

Kontakt