Energiforbruk i husholdninger. 2005-2012. GWh

Tilbake til artikkelen

Energiforbruk i husholdninger. 2005-2012. GWh
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1Inkluderer pellets
2Andre energivarer er fyringsolje, fyringsparafin, koks, kull, naturgass osv.
Elektrisitet 34 006 33 646 34 948 34 889 36 313 39 754 36 059 37 222
Tilført energi fra ved (bolig, fritidsbolig)1 7 874 7 375 7 247 7 200 7 399 8 277 7 309 7 666
Tilført energi fra andre energivarer2 2 597 3 154 2 753 2 511 2 542 3 236 2 387 2 180
                 
Nyttiggjort energi fra ved (bolig og fritidsbolig) 4 156 4 209 4 116 4 163 4 259 4 833 4 321 4 582
Nyttiggjort energi fra andre energivarer2 1 944 2 470 2 191 2 057 2 083 2 678 1 982 1 875

Kontakt