Vedforbruk i boliger, energiinnhold og svevestøvutslipp (PM10) fra vedfyring fordelt på ildstedstype. 2013*. Tonn og TWh

Tilbake til artikkelen

Vedforbruk i boliger, energiinnhold og svevestøvutslipp (PM10) fra vedfyring fordelt på ildstedstype. 2013*. Tonn og TWh
  Enhet I alt Peis Lukket ovn, gammel teknologi Lukket ovn, ny teknologi
Vedforbruk i boliger Tonn 1 028 528 29 607 438 733 560 188
Teoretisk energiinnhold TWh 4,80 0,14 2,05 2,62
Nyttiggjort energi TWh 3,01 0,02 1,02 1,96
Svevestøvutslipp (PM10) Tonn 14 284 412 7 878 5 994

Kontakt